CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TOÀN PHÁT

Số 167B-Nguyễn Thái Học - Điện Biên - Ba Đình - Hà Nội
V/P: P603-CT3A-Mễ Trì Thượng- Nam Từ Liêm - HN
C/H1: 80 Lê Hoàn - Phủ Lý - Hà Nam
C/H2: 91A Nguyễn Hữu Tiến - TT Đồng Văn - Hà Nam
Điện thoại:024.3795.8168
Fax:024.3795.8169
Email:toanphatinfo@gmail.com

Sản phẩm nổi bật

Vòng bi 62305 DDU - phi 25x62x24mm

Giá: Liên hệ : 0932322638

Dây curoa 5M

Hình ảnh
Sản phẩm Dây curoa 5M
Giá liên hệ 0932322638
Đặt hàng

Dây curoa 5M

 Thông số kỹ thuật dây curoa 5M

<

Mã Dây  z r Mã Dây  z r Mã Dây  z r
Dây curoa180-5M  36 180 Dây curoa 570-5M  114 570 Dây curoa 1050-5M  210 1 050  
Dây curoa 200-5M  40 200 Dây curoa 575-5M  115 575 Dây curoa 1100-5M  220 1 100  
Dây curoa 210-5M  42 210 Dây curoa 580-5M  116 580 Dây curoa 1115-5M  223 1 115  
Dây curoa 215-5M  43 215 Dây curoa 585-5M  117 585 Dây curoa 1125-5M  225 1 125  
Dây curoa 225-5M  45 225 Dây curoa 590-5M  118 590 Dây curoa 1135-5M  227 1 135  
Dây curoa 230-5M  46 230 Dây curoa 600-5M  120 600 Dây curoa 1145-5M  229 1 145  
Dây curoa 235-5M  47 235 Dây curoa 605-5M  121 605 Dây curoa 1175-5M  235 1 175  
Dây curoa 245-5M  49 245 Dây curoa 610-5M  122 610 Dây curoa 1180-5M  236 1 180  
Dây curoa 250-5M  50 250 Dây curoa 615-5M  123 615 Dây curoa 1195-5M  239 1 195  
Dây curoa 255-5M  51 255 Dây curoa 620-5M  124 620 Dây curoa 1200-5M  240 1 200  
Dây curoa 260-5M  52 260 Dây curoa 625-5M  125 625 Dây curoa 1210-5M  242 1 210  
Dây curoa 265-5M  53 265 Dây curoa 630-5M  126 630 Dây curoa 1225-5M  245 1 225  
Dây curoa 270-5M  54 270 Dây curoa 635-5M  127 635 Dây curoa 1250-5M  250 1 250  
Dây curoa 280-5M  56 280 Dây curoa 640-5M  128 640 Dây curoa 1270-5M  254 1 270 
Dây curoa 285-5M  57 285 Dây curoa 645-5M  129 645 Dây curoa 1290-5M  258 1 290 
Dây curoa 295-5M  59 295 Dây curoa 650-5M  130 650 Dây curoa 1295-5M  259 1 295 
Dây curoa 300-5M  60 300 Dây curoa 655-5M  131 655 Dây curoa 1300-5M  260 1 300 
Dây curoa 305-5M  61 305 Dây curoa 665-5M  133 665 Dây curoa 1340-5M  268 1 340 
Dây curoa 310-5M  62 310 Dây curoa 670-5M  134 670 Dây curoa 1350-5M  270 1 350 
Dây curoa 320-5M  64 320 Dây curoa 675-5M  135 675 Dây curoa 1375-5M  275 1 375 
Dây curoa 325-5M  65 325 Dây curoa 685-5M  137 685 Dây curoa 1400-5M  280 1 400 
Dây curoa 330-5M  66 330 Dây curoa 690-5M  138 690 Dây curoa 1410-5M  282 1 410 
Dây curoa 340-5M  68 340 Dây curoa 695-5M  139 695 Dây curoa 1420-5M  284 1 420 
Dây curoa 345-5M  69 345 Dây curoa 700-5M  140 700 Dây curoa 1450-5M  290 1 450 
Dây curoa 350-5M  70 350 Dây curoa 710-5M  142 710 Dây curoa 1455-5M  291 1 455 
Dây curoa 360-5M  72 360 Dây curoa 715-5M  142 710 Dây curoa 1500-5M  300 1 500 
Dây curoa 365-5M  73 365 Dây curoa 720-5M  144 720 Dây curoa 1595-5M  319 1 595 
Dây curoa 370-5M  74 370 Dây curoa 725-5M  145 725 Dây curoa 1600-5M  320 1 600 
Dây curoa 375-5M  75 375 Dây curoa 740-5M  148 740 Dây curoa 1685-5M  337 1 685 
Dây curoa 380-5M  76 380 Dây curoa 745-5M  149 745 Dây curoa 1690-5M  338 1 690 
Dây curoa 385-5M  77 385 Dây curoa 750-5M  150 750 Dây curoa 1700-5M  340 1 700 
Dây curoa 390-5M  78 390 Dây curoa 755-5M  151 755 Dây curoa 1730-5M  346 1 730 
Dây curoa 395-5M  79 395 Dây curoa 770-5M  154 770 Dây curoa 1770-5M  354 1 770 
Dây curoa 400-5M  80 400 Dây curoa 775-5M  155 775 Dây curoa 1790-5M  358 1 790 
Dây curoa 405-5M  80 400 Dây curoa 780-5M  156 780 Dây curoa 1800-5M  360 1 800 
Dây curoa 410-5M  82 410 Dây curoa 790-5M  158 790 Dây curoa 1870-5M  374 1 870 
Dây curoa 420-5M  84 420 Dây curoa 800-5M  160 800 Dây curoa 1895-5M  379 1 895 
Dây curoa 425-5M  85 425 Dây curoa 810-5M  162 810 Dây curoa 1945-5M  389 1 945 
Dây curoa 430-5M  86 430 Dây curoa 825-5M  165 825 Dây curoa 2000-5M  400 2 000 
Dây curoa 435-5M  87 435 Dây curoa 830-5M  166 830 Dây curoa 2050-5M  410 2 050 
Dây curoa 440-5M  88 440 Dây curoa 835-5M  167 835 Dây curoa 2100-5M  420 2 100 
Dây curoa 445-5M  89 445 Dây curoa 850-5M  170 850 Dây curoa 2160-5M  432 2 160 
Dây curoa 450-5M  90 450 Dây curoa 860-5M  172 860 Dây curoa 2250-5M  450 2 250 
Dây curoa 460-5M  92 460 Dây curoa 870-5M  174 870 Dây curoa 2350-5M  470 2 350 
Dây curoa 465-5M  93 465 Dây curoa 890-5M  178 890 Dây curoa 2370-5M  474 2 370 
Dây curoa 470-5M  94 470 Dây curoa 900-5M  180 900 Dây curoa 2460-5M  492 2 460 
Dây curoa 475-5M  95 475 Dây curoa 910-5M  182 910 Dây curoa 2525-5M  505 2 525 
Dây curoa 480-5M  96 480 Dây curoa 920-5M  184 920 Dây curoa 2635-5M  527 2 635 
Dây curoa 490-5M  98 490 Dây curoa 925-5M  185 925 Dây curoa 3025-5M  605 3 025 
Dây curoa 500-5M  100 500 Dây curoa 935-5M  187 935 Dây curoa 3060-5M  612 3 060 
Dây curoa 505-5M  101 505 Dây curoa 940-5M  188 940 Dây curoa 3255-5M  651 3 255 
Dây curoa 510-5M  102 510 Dây curoa 950-5M  190 950 Dây curoa 3430-5M  686 3 430 
Dây curoa 520-5M  104 520 Dây curoa 960-5M  192 960 Dây curoa 3660-5M  732 3 660 
Dây curoa 525-5M  105 525 Dây curoa 965-5M  193 965 Dây curoa 3750-5M  750 3 750 
Dây curoa 530-5M  106 530 Dây curoa 975-5M  195 975 Dây curoa 3770-5M  754 3 770 
Dây curoa 535-5M  107 535 Dây curoa 980-5M  196 980 Dây curoa 3800-5M  760 3 800 
Dây curoa 540-5M  108 540 Dây curoa 1000-5M  200 1 000   Dây curoa 4260-5M  852 4 260 
Dây curoa 550-5M  110 550 Dây curoa 1025-5M  205 1 025   Dây curoa 5300-5M   1 060  5 300 

Dây curoa 

Sản phẩm cùng loại khác

Dán nối băng tải Nhám

Giá: Liên hệ 0932322638

Xích 80-1R TPC

Giá: Bảo hành 6 tháng

Xích 40-2R TPC

Giá: bảo hành 6 tháng

Dây curoa XH XXH

Giá: liên hệ 0932322638

Dây curoa MXL

Giá: Liên hệ 0932322638

Dây curoa 14M

Giá: Liên Hệ 0932322638

Dây curoa ZX

Giá: dây curoa là gì?

Con lăn hệ thống khung băng tải 4

Giá: Liên hệ 0932322638