CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TOÀN PHÁT

Số 362 Đường Mỹ Đình - Nam Từ Liêm - Hà Nội
VPGD: P603-CT3A - Mễ Trì Thượng - Nam Từ Liêm - HN
C/H1: 80 Lê Hoàn - Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 024.3795.8168 - Fax:024.3795.8169
Email: toanphatinfo@gmail.com
Xích Toàn Phát

Sản phẩm nổi bật

Xích công nghiệp TSUBAKI

Giá: Liên hệ: 0932322638

Sản phẩm mới

Vòng bo 16002 - phi 15x32x8mm

Giá: vòng bi rẻ nhất, mua nhanh nhất

Vòng bi 618/1000 M - phi 1000x1220x100mm

Giá: Liên Hệ : 0932322638

Nhông xích 50A

Giá: LH 0932322638

Vòng bi 6004 - Bạc đạn 6004

Giá: Liên hệ : 0932322638

Vòng bi côn - Bạc đạn côn 32013-Phi 65x100x23 mm

Giá:

Gầu tải - gầu múc liệu

 

 

<p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><strong><span style="font-size: xx-large;">PU - HDPE - TH&Eacute;P<br />

</span></strong></p>

<p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><strong><span style="font-size: xx-large;">H&atilde;ng&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-size: xx-large;">Sanwei</span></strong></p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><strong><span style="font-size: large;">Chất liệu:</span></strong></p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="font-size: medium;">1.HDPE</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="font-size: medium;">2.NYLON - PP<br />

</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="font-size: medium;">3.PU</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="font-size: medium;">4.TH&Eacute;P</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><strong><span style="font-size: large;">C&aacute;c t&iacute;nh năng ch&iacute;nh:</span></strong></p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="font-size: medium;">- C&ocirc;ng nghệ tối ưu &aacute;p dụng tr&ecirc;n gầu m&uacute;c như với một m&ocirc;i cốt th&eacute;p khỏe v&agrave; g&oacute;c cạnh lưng sườn thiết kế cường lực d&agrave;y để tạo sức mạnh.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="font-size: medium;">- Rất th&iacute;ch hợp để chuyển tải quặng, c&aacute;t, sỏi, than, ph&acirc;n b&oacute;n, đất s&eacute;t, muối, đ&aacute; v&ocirc;i v&agrave; xi măng hoặc bất kỳ sản phẩm.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="font-size: medium;">- Giảm trọng lượng c&acirc;n l&ecirc;n đến 80% so với gầu m&uacute;c bằng gang truyền thống.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="font-size: medium;">- Sử dụng &iacute;t năng lượng do vật liệu nhẹ hơn đang được sử dụng.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="font-size: medium;">- Năng suất cao nhiều hơn 25% so với gầu m&uacute;c bằng gang.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="font-size: medium;">- Gầu mở rộng v&agrave; cường lực b&ecirc;n lưng sườn, bảo tr&igrave; &iacute;t hơn, &iacute;t thời gian chết m&aacute;y.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="font-size: medium;">- Xả sạch, giảm t&iacute;ch tụ ở dưới đ&aacute;y của th&ugrave;ng.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="font-size: medium;">- Kh&ocirc;ng ăn m&ograve;n, kh&ocirc;ng ph&aacute;t ra tia lửa, chịu nhiệt, t&aacute;c động v&agrave; khả năng chịu m&agrave;i m&ograve;n</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><img width="250" height="281" alt="" src="http://nhongxich.com/images/san-pham/gau-tai-gau-muc-lieu-pu.jpg" style="border: 0px none;" /></p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><strong><span style="font-size: large;">Khuyến nghị sử dụng:</span></strong></p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="font-size: medium;">khoảng c&aacute;ch gầu tối thiểu:&nbsp; miệng Gầu &quot;B&quot; + 25mm.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="font-size: medium;">Đối với c&aacute;c mục đ&iacute;ch kỹ thuật, ch&uacute;ng t&ocirc;i khuy&ecirc;n bạn n&ecirc;n sử dụng gầu &quot;năng suất + 10% hoặc hơn&quot;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="font-size: medium;">cho khả năng sử dụng được tốt nhất.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="font-size: medium;">Khoảng c&aacute;ch v&agrave; k&iacute;ch thước lỗ c&oacute; thể được t&ugrave;y chỉnh theo y&ecirc;u cầu.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="font-size: medium;">l&agrave;m lỗ th&ocirc;ng hơi theo đặt h&agrave;ng theo y&ecirc;u cầu cho c&aacute;c hệ thộng nguy&ecirc;n liệu mịn.<br />

</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><strong><span style="font-size: x-large;">Ph&acirc;n loại c&aacute;c loại gầu tải như:</span></strong></p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="font-size: medium;">Gầu tải - Gầu m&uacute;c liệu - AA &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<br />

</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="font-size: medium;">Gầu tải - Gầu m&uacute;c liệu - D &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="font-size: medium;">Gầu tải - Gầu m&uacute;c liệu - DH &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />

</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="font-size: medium;">Gầu tải - Gầu m&uacute;c liệu - DL &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="font-size: medium;">Gầu tải - Gầu m&uacute;c liệu - DM &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="font-size: medium;">Gầu tải - Gầu m&uacute;c liệu - DQ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="font-size: medium;">Gầu tải - Gầu m&uacute;c liệu - DS &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="font-size: medium;">Gầu tải - Gầu m&uacute;c liệu - DW &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="font-size: medium;">Gầu tải - Gầu m&uacute;c liệu - EU &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="font-size: medium;">Gầu tải - Gầu m&uacute;c liệu - M &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="font-size: medium;">Gầu tải - Gầu m&uacute;c liệu - S &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="font-size: medium;">Gầu tải - Gầu m&uacute;c liệu - SM &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="font-size: medium;">Gầu tải - Gầu m&uacute;c liệu - SS &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></p>

<p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p>

<p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">th&ocirc;ng tin chi tiết xin li&ecirc;n hệ</span></strong></span></p>

<p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p>

<p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p>

<p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p>

<p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p>

<p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="font-size: x-small;">&nbsp;</span></p>

<p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="font-size: x-small;"><strong>[tag]:</strong></span></p>

<p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p>

<p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="font-size: x-small;">Đ&aacute;y gầu s&acirc;u d&ugrave;ng cho chế phẩm n&ocirc;ng nghiệp, Thiết kế gầu được tối ưu h&oacute;a, Độ d&agrave;y cạnh được tăng l&ecirc;n v&agrave; tăng sức kh&aacute;ng chịu m&agrave;i m&ograve;n, C&aacute;c sườn thiết kế v&acirc;n cốt cho cấu tr&uacute;c chắc chắn hơn, G&oacute;c xả th&aacute;o liệu tự do điều chỉnh, Mực chứa lớn cho c&ocirc;ng suất cao hơn, &Aacute;p dụng tốt cho việc xử l&yacute; c&aacute;c loại ngũ cốc, thức ăn, ph&acirc;n b&oacute;n, hạt giống, muối v&agrave; h&oacute;a chất, Gầu tải - Gầu m&uacute;c liệu - AA, Gầu tải - Gầu m&uacute;c liệu - D, Gầu tải - Gầu m&uacute;c liệu - DH, Gầu tải - Gầu m&uacute;c liệu - DL, Gầu tải - Gầu m&uacute;c liệu - DM, Gầu tải - Gầu m&uacute;c liệu - DQ, Gầu tải - Gầu m&uacute;c liệu - DS, Gầu tải - Gầu m&uacute;c liệu - DW, Gầu tải - Gầu m&uacute;c liệu - EU, Gầu tải - Gầu m&uacute;c liệu - M, Gầu tải - Gầu m&uacute;c liệu - S, Gầu tải - Gầu m&uacute;c liệu - SM, Gầu tải - Gầu m&uacute;c liệu &ndash; SS, đ&aacute;y gầu s&acirc;u, gầu tải chế phẩm n&ocirc;ng nghiệp, thiết bị sản xuất chế phẩm n&ocirc;ng nghiệp, thiết bị gầu m&uacute;c, độ d&agrave;y cạnh gầu, gầu tải chịu m&agrave;i m&ograve;n, gầu tải chắc chắn, g&oacute;c xả th&aacute;o liệu, mức chứa xi l&ocirc; lớn, xử l&yacute; ngũ cốc, xu ly ngu coc, thuc an, phan bon, hat giong, muoi, hoa chat, gau tai, gau muc, gau muc lieu, Sanwei, đại l&yacute; ch&iacute;nh thức, đối t&aacute;c hợp t&aacute;c nhập khẩu ch&iacute;nh, đại diện Sanwei, ph&acirc;n phối Sanwei</span></p>