CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TOÀN PHÁT

Số 362 Đường Mỹ Đình - Nam Từ Liêm - Hà Nội
VPGD: P603-CT3A - Mễ Trì Thượng - Nam Từ Liêm - HN
C/H1: 80 Lê Hoàn - Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 024.3795.8168 - Fax:024.3795.8169
Email: toanphatinfo@gmail.com
Xích Toàn Phát

Sản phẩm mới

Vòng bi côn  33021-Phi 100x160x43 mm

Vòng bi côn 33021-Phi 100x160x43 mm

Giá:

Vòng bi 618/670 M - phi 670x820x69mm

Vòng bi 618/670 M - phi 670x820x69mm

Giá: Liên Hệ : 0932322638

Vòng bi 6300 DU - phi 10x35x11mm

Vòng bi 6300 DU - phi 10x35x11mm

Giá: vòng bi rẻ nhất, mua nhanh nhất

Vòng bi 619/1120 M -phi 1120x1460x150mm

Vòng bi 619/1120 M -phi 1120x1460x150mm

Giá: Liên Hệ : 0932322638

Vòng bi 6004 Z - Bạc đạn 6004 Z

Vòng bi 6004 Z - Bạc đạn 6004 Z

Giá: Liên hệ : 0932322638

Dây curoa 3M

Hình ảnh
Sản phẩm Dây curoa 3M
Giá liên hệ 0932322638
Đặt hàng

 Dây curoa 3M

 

Thông Số Kỹ Thuật Dây Curoa 3M
Mã Dây  z r Mã Dây  z r Mã Dây  z r
Dây curoa 60-3M  20 60 Dây curoa 291-3M  97 291 Dây curoa 558-3M  186 558
Dây curoa 81-3M  27 81 Dây curoa 294-3M  98 294 Dây curoa 564-3M  188 564
Dây curoa 87-3M  29 87 Dây curoa 297-3M  99 297 Dây curoa 570-3M  190 570
Dây curoa 90-3M  30 90 Dây curoa 300-3M  100 300 Dây curoa 573-3M  191 573
Dây curoa 99-3M  33 99 Dây curoa 306-3M  102 306 Dây curoa 576-3M  192 576
Dây curoa 102-3M  34 102 Dây curoa 309-3M  103 309 Dây curoa 579-3M  193 579
Dây curoa 111-3M  37 111 Dây curoa 312-3M  104 312 Dây curoa 582-3M  194 582
Dây curoa 117-3M  39 117 Dây curoa 318-3M  106 318 Dây curoa 591-3M  197 591
Dây curoa 120-3M  40 120 Dây curoa 324-3M  108 324 Dây curoa 597-3M  199 597
Dây curoa 129-3M  43 129 Dây curoa 327-3M  109 327 Dây curoa 600-3M  200 600
Dây curoa 132-3M  44 132 Dây curoa 330-3M  110 330 Dây curoa 606-3M  202 606
Dây curoa 138-3M  46 138 Dây curoa 333-3M  111 333 Dây curoa 609-3M  203 609
Dây curoa 141-3M  47 141 Dây curoa 336-3M  112 336 Dây curoa 612-3M  204 612
Dây curoa 144-3M  48 144 Dây curoa 339-3M  113 339 Dây curoa 630-3M  210 630
Dây curoa 150-3M  50 150 Dây curoa 342-3M  114 342 Dây curoa 633-3M  211 633
Dây curoa 153-3M  51 153 Dây curoa345-3M  115 345 Dây curoa 639-3M  213 639
Dây curoa 156-3M  52 156 Dây curoa 348-3M  116 348 Dây curoa 648-3M  216 648
Dây curoa 159-3M  53 159 Dây curoa 357-3M  119 357 Dây curoa 654-3M  218 654
Dây curoa 162-3M  54 162 Dây curoa 360-3M  120 360 Dây curoa 657-3M  219 657
Dây curoa 165-3M  55 165 Dây curoa 363-3M  121 363 Dây curoa 669-3M  223 669
Dây curoa 168-3M  56 168 Dây curoa 366-3M  122 366 Dây curoa 675-3M  225 675
Dây curoa 171-3M  57 171 Dây curoa 375-3M  125 375 Dây curoa 684-3M  228 684
Dây curoa 174-3M  58 174 Dây curoa 384-3M  128 384 Dây curoa 699-3M  233 699
Dây curoa 177-3M  59 177 Dây curoa 390-3M  130 390 Dây curoa 699-3M  233 699
Dây curoa 180-3M  60 180 Dây curoa 393-3M  131 393 Dây curoa 708-3M  236 708
Dây curoa 183-3M  61 183 Dây curoa 396-3M  132 396 Dây curoa 711-3M  237 711
Dây curoa 186-3M  62 186 Dây curoa 399-3M  133 399 Dây curoa 720-3M  240 720
Dây curoa 189-3M  63 189 Dây curoa 420-3M  140 420 Dây curoa 750-3M  250 750
Dây curoa 192-3M  64 192 Dây curoa 423-3M  141 423 Dây curoa 753-3M  251 753
Dây curoa 195-3M  65 195 Dây curoa 426-3M  142 426 Dây curoa 801-3M  267 801
Dây curoa 198-3M  66 198 Dây curoa 444-3M  148 444 Dây curoa 804-3M  268 804
Dây curoa 201-3M  67 201 Dây curoa 447-3M  149 447 Dây curoa 813-3M  271 813
Dây curoa 204-3M  68 204 Dây curoa 456-3M  152 456 Dây curoa 822-3M  274 822
Dây curoa 207-3M  69 207 Dây curoa 459-3M  153 459 Dây curoa 843-3M  281 843
Dây curoa 210-3M  70 210 Dây curoa 462-3M  154 462 Dây curoa 885-3M  295 885
Dây curoa 213-3M  71 213 Dây curoa 468-3M  156 468 Dây curoa 939-3M  313 939
Dây curoa 222-3M  74 222 Dây curoa 471-3M  157 471 Dây curoa 969-3M  323 969
Dây curoa 225-3M  75 225 Dây curoa 474-3M  158 474 Dây curoa 1125-3M  375 1 125  
Dây curoa 228-3M  76 228 Dây curoa 477-3M  159 477 Dây curoa 1209-3M  403 1 209  
Dây curoa 234-3M  78 234 Dây curoa 480-3M  160 480 Dây curoa 1245-3M  415 1 245  
Dây curoa 237-3M  79 237 Dây curoa 483-3M  161 483 Dây curoa 1263-3M  421 1 263  
Dây curoa 240-3M  80 240 Dây curoa 486-3M  162 486 Dây curoa 1344-3M  448 1 344  
Dây curoa 246-3M  82 246 Dây curoa 489-3M  163 489 Dây curoa 1401-3M  467 1 401  
Dây curoa 249-3M  83 249 Dây curoa 492-3M  164 492 Dây curoa 1569-3M  523 1 569  
Dây curoa 252-3M  84 252 Dây curoa 495-3M  165 495 Dây curoa 1587-3M  529 1 587  
Dây curoa 255-3M  85 255 Dây curoa 501-3M  167 501 Dây curoa 1800-3M  600 1 800  
Dây curoa 258-3M  86 258 Dây curoa 507-3M  169 507 Dây curoa 1950-3M  650 1 950  
Dây curoa 261-3M  87 261 Dây curoa 510-3M  170 510 Dây curoa 2160-3M  720 2 160  
Dây curoa 264-3M  88 264 Dây curoa 513-3M  171 513 Dây curoa 2388-3M  796 2 388  
Dây curoa 267-3M  89 267 Dây curoa 519-3M  173 519 Dây curoa 2640-3M  880 2 640  
Dây curoa 270-3M  90 270 Dây curoa 522-3M  174 522 Dây curoa 3000-3M   1 000  3 000  
Dây curoa 276-3M  92 276 Dây curoa 531-3M  177 531 Dây curoa 3210-3M   1 070  3 210  
Dây curoa 282-3M  94 282 Dây curoa 537-3M  179 537 Dây curoa 3390-3M   1 130  3 390  
Dây curoa 285-3M  95 285 Dây curoa 540-3M  180 540 Dây curoa 6804-3M   2 268  6 804  
Dây curoa 288-3M  96 288            

 

Sản phẩm cùng loại khác

Dây curoa 3V 5V 8V

Dây curoa 3V 5V 8V

Giá: LH 0932322638
Dây curoa AX

Dây curoa AX

Giá: liên hệ 0932322638
Dây curoa BX

Dây curoa BX

Giá: liên hệ 0932322638
Dây curoa CX

Dây curoa CX

Giá: liên hệ 0932322638
Dây curoa 3VX

Dây curoa 3VX

Giá: Liên Hệ 0932322638
Dây curoa 5VX

Dây curoa 5VX

Giá: Liên Hệ 0932322638
Dây curoa VS

Dây curoa VS

Giá: Liên Hệ 0932322638
Dây curoa AA BB CC

Dây curoa AA BB CC

Giá: liên hệ 0932322638